Đình chỉ 3 đăng kiểm viên vi phạm tại Gia Lai

Cập nhật 12/10/2018, 08:10:27

Trước những nghi vấn liên quan đến một số phương tiện xe ô tô chở học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai không đảm bảo an toàn, cũ nát, thậm chí hư hỏng nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, những ngày qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra các trung tâm đăng kiểm tại địa phương, qua đó phát hiện nhiều sai phạm.

 Qua kiểm tra hoạt động tại 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-02D và 81-03D liên quan đến kiểm định xe ô tô đưa đón học sinh tại Gia Lai thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện đăng kiểm viên Phan Văn Hùng (Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8103D đã bỏ qua lỗi kỹ thuật công đoạn 2 của xe chuyên chở học sinh  mang biển kiểm soát 81B-008.74; đăng kiểm viên Lê Văn Minh và Hoàng Nam Đàn (Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D) bỏ qua nhiều lỗi kỹ thuật quan trọng và không kiểm tra, soát xét, bỏ qua nhiều lỗi khiếm khuyết hư hỏng của phương tiện mang biển kiểm soát 81B-013.94. Cả 2 phương tiện này hoạt động tại địa bàn huyện Ia Grai. Từ kết quả kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành Quyết định đình chỉ chức danh Đăng kiểm viên và dây chuyền kiểm định. Cụ thể đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D: Đình chỉ 1 dây chuyền kiểm định trong thời gian 1 tháng, đình chỉ 1 tháng đối với chức danh đăng kiểm viên Hoàng Nam Đàn và đình chỉ 3 tháng đối với chức danh đăng kiểm viên Lê Văn Minh. Đồng thời, thu hồi tem kiểm định đối với xe ô tô chở học sinh 81B-013.94. Đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8103D: Đình chỉ 1 tháng đối với chức danh đăng kiểm viên Phan Văn Hùng và thu hồi tem kiểm định đối với các phương tiện 81B-008.74.

Đoàn Bình,  Thanh Sáng                                                                                                                    

 


Lượt xem: 41

Trả lời