Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 12/11/2018, 21:11:45

Gia Lai vừa có kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu cụ thể, đến năm 2020: 100% các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; có ít nhất 90% học sinh, sinh viên được tuyên truyền giáo dục kiến thức khởi nghiệp; có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư. Cùng với đó, các cấp, ngành tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở, phân hiệu đại học, trường cao đẳng; có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư./.

 Bích Thủy, Thanh Sáng


Lượt xem: 29

Trả lời