Đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư mở rộng các Cụm công nghiệp

Cập nhật 19/12/2022, 11:12:18

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 23 Cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 1.221 ha. Trong đó có 12 Cụm công nghiệp đã thành lập và quy hoạch chi tiết với diện tích 391,53 ha.

 Các cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, bước đầu phát huy tác dụng, thu hút các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2022, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác kêu gọi và thu hút đầu tư thành lập, phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tại một số địa phương như: Kbang, Chư Prông, Đak Đoa, Mang Yang…/.

 Lê Thư, Viễn Khánh


Lượt xem: 6

Trả lời