Đẩy mạnh kết nối, quảng bá các sản phẩm do hội viên, phụ nữ sản xuất

Cập nhật 11/11/2022, 16:11:53

Để thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã chủ động, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức các phiên chợ tết, phiên chợ nông sản an toàn nhằm giúp chị em giới thiệu, quảng bá sản phẩm, qua đó kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh kết nối, giới thiệu 06 sản phẩm khởi nghiệp của chị em lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Postmast. Thông qua việc kết nối, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của hội viên phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ đã góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Từ các hoạt động thiết thực của Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp”, những sản phẩm OCOP của chị em sản xuất ra đã góp phần bảo tồn các nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, giúp nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh./.

Thiên Thanh – Huy Toàn


Lượt xem: 11

Trả lời