Đảng ủy thị trấn Phú Túc (Krông Pa) đẩy mạnh thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 22/8/2019, 09:08:12

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa luôn coi trọng những lời căn dặn của Người. Trong đó việc chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân được Đảng ủy đặc biệt chú trọng, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo để giúp cho người dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phú Túc đều huy động sự đóng góp tiền, ngày công của lực lượng dân quân tự vệ và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để triển khai xóa nhà tạm cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Từ năm 2014 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phú Túc đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 6 ngôi nhà với định mức hỗ trợ sửa chữa là từ 20 đến 30 triệu đồng và xây mới là 50 triệu đồng.

Ông Phạm Tiến Thành, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Chi bộ Quân sự hàng năm là tổ chức triển khai thực hiện; huy động cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong chi bộ, đóng góp Quỹ để giúp đỡ các hộ gia đình; thứ 2 là huy động ngày công lao động. Và từ khi có Chỉ thị 05 thì hàng năm chúng tôi đều giúp đỡ cho một hộ gia đình xóa nhà tạm bợ để đảm bảo cho các gia đình an cư lập nghiệp và có cuộc sống ổn định hơn”.

Chị Trương Thị Thủy, Tổ dân phố 14, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa nói: “Gia đình tôi thuộc diện nghèo, khó khăn nay được bên quân sự xã giúp đỡ làm nhà và vợ chồng tôi không có gì hơn xin cảm ơn quân sự xã giúp sửa lại nhà mưa nắng cho đỡ dột và có chỗ cho con cái ở. Gia đình tôi không biết nói gì hơn”.

Để xứng đáng với những lời căn dặn trước lúc Người đi xa, các bạn đoàn viên thanh niên thị trấn Phú Túc luôn phát huy vai trò của tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong các hoạt động, phong trào ở địa phương; nhất là đóng góp ngày công, tham gia xây dựng các công trình, phần việc để chăm lo, cải thiện đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Lý – Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Thời gian qua, Đoàn Thanh niên thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên nhận thức và nâng cao được tinh thần trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo gương Bác; đồng thời phát huy tinh thần tình nguyện với sức trẻ thì Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi đặc biệt khó khăn; thứ 2 nữa là thực hiện tốt công tác dân vận đối với các hộ chính sách trên địa bàn của thị trấn”.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy thị trấn Phú Túc đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Tiến Đãng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM thì Đảng ủy thị trấn Phú Túc đã và đang triển khai nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng tổ chức đảng để làm sao mỗi chi bộ, đảng bộ phát huy được vai trò của mình là hạt nhân lãnh đạo, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng để ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chăm lo phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; đặc biệt là chú trọng các gia đình chính sách, hộ nghèo; tập trung các nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Nhờ chú trọng chăm lo đời sống cho nhân dân mà cuộc sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo ở thị trấn Phú Túc ngày càng được nâng lên. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn./.

Đức Hải;  Huy Toàn


Lượt xem: 46

Trả lời