Đảng ủy Sở Công Thương tổng kết nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Cập nhật 30/12/2022, 18:12:27

Sáng 30/12, Đảng ủy Sở Công Thương Gia Lai đã tổ chức Hội nghị đảng viên Tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Năm 2022, Đảng ủy Sở Công Thương Gia Lai đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Nhờ vậy năm 2022, chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,49%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,05%; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,2%… Đảng ủy kịp thời ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện đúng tiến độ công việc.

Trong năm 2023, Đảng ủy Sở Công Thương Gia Lai tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành theo đúng kế hoạch trên các lĩnh vực như: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,45%;  tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20,48 %; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 3,03%…Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, quán triệt và tổ chức thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khoá XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên…

 Dịp này, Đảng ủy Sở Công Thương trao Giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Lê Thư – Minh Vũ


Lượt xem:

Trả lời