ĐẢNG ỦY LỮ ĐOÀN 280 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Cập nhật 19/12/2022, 18:12:07

Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 thuộc Quân khu V đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị đã được các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn giới thiệu 04 nội dung chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở được quán triệt và nắm vững những nội dung của các các nghị quyết, Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác tại đơn vị./.

 Thanh Triện

 


Lượt xem: 1

Trả lời