Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14

Cập nhật 12/10/2018, 15:10:56

Sáng nay (12/10), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 14, khóa III nhằm đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2018 và thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ theo quy định.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Đảng bộ khối nêu rõ: Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai các giải pháp sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, phát động các phong trào thi đua góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu các doanh nghiệp trong khối (ngoài lĩnh vực ngân hàng) 9 tháng đầu năm ước đạt trên 12.800 tỷ đồng, nộp ngân sách cho tỉnh hơn 880 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,6% so với cùng kỳ.  Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và “An sinh xã hội” cho thấy đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hơn 20 tỷ đồng được các doanh nghiệp chung tay tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa ở các địa phương trong tỉnh. Các phong trào thi đua tham gia xây dựng Đảng, phát triển doanh nghiệp đã tạo không khí sôi nổi góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ khối. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp có giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân./.

Kim Châu, R’Piên


Lượt xem: 6

Trả lời