Đảng ủy khối doanh nghiệp Gia Lai hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 15 khóa II mở rộng

Cập nhật 16/1/2014, 07:01:03

Đảng ủy khối doanh nghiệp Gia Lai vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 15 khóa II mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và bàn nhiệm vụ công tác năm 2014.

 

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ 15 khóa II mở rộng.

 

Trong năm 2013, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tập trung phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đề ra các giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh phù hợp, khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao khả năng hợp tác, cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập trong giai đoạn kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục có những khó khăn, thách thức, đồng thời tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Tuy vậy, sự suy thoái kinh tế trong và ngoài nước đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong năm 2014, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung lãnh đạo sản xuất kinh doanh, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Theo đó, phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu trên 20%, tăng trưởng lợi nhuận đạt từ 10% trở lên so với năm 2013, đồng thời đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, duy trì tính ổn định và cải thiện hơn nữa thu nhập cho người lao động, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp đạt từ 4 đến 4,5 triệu đồng/tháng trở lên…./.

Thiên Thanh-Duy Linh


Lượt xem: 87

Trả lời