Đảng bộ xã Ia Khươl, huyện Chư Păh tổ chức đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cập nhật 31/5/2015, 11:05:14

Đảng bộ xã Ia Khươl, huyện Chư Păh  vừa tổ chức đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Trong nhiệm qua, Đảng bộ xã Ia Khươl đã lãnh đạo chính quyền và toàn thể nhân dân vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát kinh tế – xã hội mà nghị quyết lần thứ XI Đảng bộ xã đề ra: Kinh tế có mức tăng trưởng khá; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư đúng mức, hoàn thành 06/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 14,5 triệu đồng/người/năm; Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn và vững mạnh; Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã phát triển được 25 đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên trong Đảng bộ xã lên 84 đồng chí tham gia sinh hoạt ở 15 chi bộ và xoá được thôn, làng trắng đảng viên.

Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí; bầu bí thư, phó bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 7 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANQP từ nay đến năm 2020; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Đảng bộ xã Ia Khươl lần thứ XII đã đề ra ./.                                     

         

 

Văn Cảnh ( Chư Păh)


Lượt xem: 68

Trả lời