Đảng bộ phường Hội Phú TP Pleiku tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Cập nhật 05/6/2020, 16:06:26

Đảng bộ phường Hội Phú, thành phố Pleiku vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu các ban xây dựng đảng thành ủy và 120 đảng viên đại diện cho 217 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Đảng bộ phường Hội Phú hiện có 11 chi bộ, với 217 đảng viên. Trong nhiệm qua, Đảng bộ đã phát huy sức mạnh đoàn kết, lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và tăng cường. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ đã kết nạp được 25 đảng viên vượt so với nghị quyết đề ra. Việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ hàng năm được thực hiện nghiêm túc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…Tại đại hội các đại biểu đã dành thời gian thảo luận đánh giá những kết quả, hạn chế trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề ra các nhóm giải pháp, trong đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, chú trọng cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng phường văn minh đô thị. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

CTV Thy Huấn – Bá Bính (TP Pleiku)

 


Lượt xem: 49

Trả lời