Đảng bộ phường Hoa Lư, TP. Pleiku tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Cập nhật 07/9/2023, 10:09:38

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Pleiku, Đảng bộ phường Hoa Lư vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có hơn 700 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hoa Lư tham dự hội nghị.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung của tác phẩm, tập trung vào 3 phần chính: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin một số vấn đề về chủ quyền biển đảo Việt Nam; những vấn đề liên quan đến Biển Đông; đường lối, chủ trương, lập trường, quan điểm, đối sách của Việt Nam về vấn đề Biển Đông; kết quả công tác đối ngoại của nước ta.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, hành động tự giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CTV Bá Bính


Lượt xem: 7

Trả lời