Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ Đại hội lần thứ XV nhiệm kì 2015-2020

Cập nhật 10/4/2015, 07:04:51

Ngày 9/4, Sở Nội vụ Gia Lai đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ XV nhiệm kì 2015-2020. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chọn làm điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư.

 

 

Đảng bộ Sở Nội vụ hiện có 61 đảng viên sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc, chiếm gần 71% tổng số cán bộ, viên chức của đơn vị. Nhiệm kì qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết thống nhất nội bộ, Đảng bộ còn vận dụng đúng đắn các nghị quyết của Đảng vào tình hình thực tế công tác của đảng bộ, tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Nhờ vậy đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 

Đại hội đã thảo luận, phân tích làm rõ một số hạn chế còn tồn tại và đề ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ đến, qua đó thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ XV đề ra. Đại hội cũng đã bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư./.

 

Thiên Thanh-Duy Linh


Lượt xem: 45

Trả lời