Đảng bộ Binh đoàn 15 tập trung triển khai nhiệm vụ đại hội đảng các cấp

Cập nhật 03/6/2020, 16:06:04

Trong không khí thi đua, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Đảng bộ Binh đoàn 15 đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 747 ngày 23/7/2019 của Quân ủy Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc để góp phần xây dựng Đảng bộ Binh đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đó là phát triển sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh trong nhiệm kỳ 2015-2020, Binh đoàn 15 gặp rất nhiều khó khăn và thách thức như: Giá các sản phẩm mủ cao su, cà phê xuống thấp, biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến tâm lý của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động trong đơn vị.Từ thực tiễn đó, Đảng bộ Binh đoàn 15 đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy sự sáng tạo trong lãnh đạo tổ chức sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng đơn vị theo hướng: Tinh gọn, hiệu quả, gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh một cách bền vững. Nhờ đó đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, như Công ty 715 quản lý 3.392 ha cao su, cà phê, tổng giá trị sản xuất trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 969 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước 191,7 tỷ đồng; duy trì đảm bảo việc làm ổn định cho 1.636 lao động với mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Anh Kpuh Six, Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Công ty 715- Binh đoàn 15 cho biết: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, động viên của Công ty nên cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong đơn vị luôn yên tâm công tác gắn bó với đơn vị; đời sống của cán bộ, chiến sĩ và người lao động không ngừng nâng cao”.

Cũng như Đảng bộ Công ty 715, một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công ty 72 trong nhiệm kỳ 2015-2020 đó là đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh và 5 khâu quản lý với tổng giá trị sản xuất là 1.640 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, lợi nhuận 48,29 tỷ đồng. Công ty tích cực tham gia với huyện Đức Cơ-nơi đơn vị đóng quân đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Thượng tá Phan Văn Phú, Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Công ty 72-Binh đoàn 15 cho biết: “Mục tiêu của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Vinh dự được Đảng ủy Binh đoàn 15 chọn tổ chức đại hội điểm, Đảng bộ Công ty 75 xác định, trong nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh hơn nữa và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong việc triển khai dự án trồng cao su tại Campuchia.

Đại tá Trịnh Hà Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty 75, Binh đoàn 15 trao đổi: “Sau đại hội này, cán bộ, chiến sĩ và người lao động sẽ đổi mới toàn diện. Nhất là cán bộ chủ trì phải luôn gương mẫu mọi mặt, nếu đồng chí nào không phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; hiệu quả công việc đạt thấp sẽ bị xem xét để có hướng xử lý. Có như vậy mới góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 cũng cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Binh đoàn 15 xác định 3 khâu đột phá. Thứ nhất là xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ hai là tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai các dự án tại Lào và Campuchia.  Thứ ba là tập trung tái cơ cấu lại lao động, nhất là nâng cao trình độ tay nghề kỹ thuật cho đội ngũ công nhân, người lao động; bởi đây là yếu tố quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị”.

Đảng bộ Binh đoàn 15 hiện có hơn 2.630 đảng viên sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở đảng; đến thời điểm này 19/30 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với tăng cường chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đang tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong tháng 8 tới; nhất là bầu cấp ủy khóa mới xứng đáng là những hạt nhân tiêu biểu của sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới để Đảng bộ không ngừng phát triển./.

Hà Đức, R’Piên, Phi Long


Lượt xem: 30

Trả lời