Đak Pơ xóa bỏ tà đạo Hà Mòn

Cập nhật 30/7/2022, 12:07:15

Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tỉnh hình mới”. Đặc biệt, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương trước đây có sự xâm nhập của tà đạo Hà Mòn (chủ yếu ở làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak, xã An Thành), Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã chỉ đạo đấu tranh, xử lý các đối tượng cầm đầu, cốt cán, xua tan “luồng gió độc” tà đạo Hà Mòn; ổn định tư tưởng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak. 

         

Vì nhẹ dạ cả tin, nghe bọn xấu xúi giục nên anh Đinh Kứ ở làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ từng theo cái gọi là “Đạo Hà Mòn”. Đây thực chất là tà đạo do bọn xấu dựng lên với những lời bịa đặt, sai trái, hão huyền như không làm mà vẫn có ăn, đau ốm không cần chữa trị mà cầu nguyện thì hết bệnh… để lừa bịp người dân. Nguy hiểm hơn, những trường hợp trước đây là cầm đầu, cốt cán theo tà đạo Hà Mòn như anh Đinh Kứ bị bọn phản động Fulrô lợi dụng xúi giục tập hợp người dân có những hành vi chống đối chính quyền. Sau khi chấp hành án phạt tù 5 năm về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”, trở về địa phương, được sự quan tâm, giáo dục, cảm hóa của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng, anh Đinh Kứ đã nhận ra lỗi lầm, không theo “con đường cũ” nữa và quyết tâm xây dựng cuộc sống mới.

          Anh Đinh Kứ ,Làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ nói: “Trước đây mình theo tà đạo Hà Mòn, giờ được tuyên truyền, giáo dục mình không theo nữa. Mình yên tâm chăm lo vợ con, cùng bà con dân làng phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương; mình không theo tà đạo Hà Mòn nữa”.

          Tà đạo Hà Mòn bắt đầu xâm nhập vào làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đak Pơ vào năm 2008, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư tưởng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân; phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, gây ra những phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ, hệ thống chính trị xã An Thành cùng với sự hỗ trợ của các ngành chức năng của huyện Đak Pơ đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trọng tâm là đấu tranh xóa bỏ luận điệu xấu độc, xử lý các đối tượng cầm đầu cốt cán theo tà đạo Hà Mòn; đồng thời vô hiệu hóa âm mưu của các đối tượng phản động lợi dụng tà đạo để chống phá chính quyền. Cùng với đó, huyện Đak Pơ đã triển khai nhiều chương trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội nhằm giúp nhân dân ở làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Ông Đỗ Trung Dũng-Bí thư Đảng ủy xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Xã đã kiện toàn các tổ công tác quản lý các đối tượng trước đây theo tà đạo Hà Mòn và các tổ công tác vận động quần chúng. Phân công từng cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ từng hộ gia đình trước đây theo tà đạo Hà Mòn để phát triển kinh tế; giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm; chọn làng Kuk Kôn triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay đã đạt 14/19 tiêu chí. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng theo tà đạo Hà Mòn nay đã cải thiện đáng kể. Tại làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak có nhiều mô hình tiêu biểu được biểu dương”.

          Ông Bùi Văn Khánh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ cũng cho biết: “Xác định tầm quan trọng của công tác đấu tranh xóa bỏ các tư tưởng phản động, thù địch liên quan đến tà đạo Hà Mòn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo hệ thống chính trị, nhất là Cơ quan Quân sự huyện, Công an huyện thường xuyên bám nắm địa bàn tại xã An Thành để xử lý các trường hợp liên quan đến tà đạo Hà Mòn. Thứ hai là tăng cường công tác bám nắm cơ sở để nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, nhất là giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của bà con liên quan đến đau ốm, bệnh tật; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để nhân dân nâng cao đời sống”….

Với những giải pháp đồng bộ được triển khai, huyện “Đak Pơ đã cơ bản xóa bỏ tà đạo Hà Mòn ở xã An Thành. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và giúp nhân dân nhận diện âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch… là một trong những kinh nghiệm của huyện Đak Pơ trong công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn.

“Bóng tối” tà đạo Hà Mòn từng đến làng Kuk Kôn và Kuk Đak nay đã bị xua tan, nhân dân ở đây yên tâm tư tưởng, đang thi đua, quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn!

Hà Đức,  R’Piên


Lượt xem: 19

Trả lời