Đak Pơ triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Cập nhật 11/10/2021, 16:10:22

Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay huyện Đak Pơ đang khẩn trương triển khai thực hiện  Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, kịp thời chi trả tiền hỗ trợ để người dân vượt qua khó khăn trong tình hình hiện nay.

Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1072 ngày 03/8/2021 về việc khẩn trương thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Đak Pơ đã chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành rà soát đối tượng và chi trả kịp thời đúng đối tượng. Đến nay huyện Đak Pơ đã có 44 người dân và 8 cơ sở kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Huyện Đak Pơ đang tiếp tục triển khai hoàn tất các thủ tục để chi trả cho các đối tượng còn lại, đồng thời có những kế hoạch giải pháp tạo việc làm, để giúp đỡ những người dân bị mất việc, ổn định đời sống./.

Ngọc Ánh, Minh Trung


Lượt xem: 5

Trả lời