Đak Pơ bảo tồn, phát huy không gian văn hóa cồng chiêng

Cập nhật 26/12/2022, 16:12:48

Nhằm bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, huyện Đak Pơ đã triển khai nhiều giải pháp như: Thành lập đội cồng chiêng tại các làng, tuyên truyền về nét đẹp của không gian văn hóa cồng chiêng, từng bước đưa cồng chiêng vào trường học; tổ chức các hội thi hoặc sự kiện văn hóa để người dân phát huy các nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Cùng với đó, huyện cũng đã vận động người dân lưu giữ được 164 bộ cồng chiêng và 3 chiếc chiêng lẻ với tổng số 2.120 chiếc.

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung tuyên truyền để người dân hiểu hơn về không gian văn hóa cồng chiêng, tiếp tục mở các lớp dạy đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa về bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng; thường xuyên tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa-văn nghệ gắn với trình diễn cồng chiêng.

Thúy Diện, Phi Long


Lượt xem: 12

Trả lời