Đak Đoa xây dựng cánh đồng sản xuất lúa một giống chất lượng cao

Cập nhật 14/11/2022, 07:11:32

Trong 2 năm 2021-2022, từ nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa hơn 2 tỷ đồng, huyện Đak Đoa đã triển khai phương án “Xây dựng cánh đồng sản xuất lúa một giống chất lượng cao” tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, năm 2022, huyện Đak Đoa triển khai tại 4 xã gồm: Đak Sơ Mei, Kdang, Ia Băng, Hneng với diện tích khoảng 628 ha (300 ha vụ mùa, 328 ha vụ Đông Xuân), sử dụng các giống lúa chất lượng cao ĐT100, HN6 và J02. Trước đây, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chủ yếu sử dụng những giống lúa truyền thống, chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất không được cao. Lần đầu tiên sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng một giống chất lượng cao, bà con rất phấn khởi khi năng suất lúa tăng gần gấp đôi so với những năm trước. Việc triển khai mô hình cánh đồng một giống chất lượng cao nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng đến phát triển bền vững. Đây cũng là giải pháp nhằm đa dạng hóa các giống lúa nước phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, thay thế dần các giống lúa đã thoái hóa, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi tập quán canh tác của người dân, tạo bước ngoặt mới để nhân rộng ở các xã, hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu “Gạo Đak Đoa” trong những năm tới.

Trương Trang – R’Piên


Lượt xem: 6

Trả lời