Đak Đoa tổng kết công tác quản lý BVR năm 2013.

Cập nhật 16/12/2013, 08:12:58

UBND huyện Đak Đoa, vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ  QLBVR năm 2014 và triển khai các biện pháp PCCCR trên địa bàn.

 

 

 

UBND huyện Đak Đoa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) năm 2013.

 

Năm 2013, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, công tác QLBVR của huyện trong năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, từ đó đã nâng cao được ý thức của người dân trong công tác QLBVR, nhờ vậy mà tình hình vi phạm lâm luật trên địa địa bàn huyện giảm rõ rệt. Trong năm 2013, qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, toàn huyện có tổng số 59 vụ vi phạm pháp luật về công tác QLBVR, giảm 19 vụ so với năm 2012, trong đó mua bán vận chuyển cất giữ lâm sản trái phép 43 vụ, phá rừng 9 vụ, khai thác và chế lâm sản trái phép 6 vụ và 1 vụ vi phạm thủ tục hành chính.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nêu những mặt còn tồn tại, vướng mắc ở cơ sở để có hướng khắc phục và bàn các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLBVR năm 2014, trong đó huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai cho các xã có rừng và các đơn vị chủ rừng, chủ động xây dựng lực lượng và các phương án PCCCR trong mùa khô, để bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên rừng./.  

Thanh Thuật – Đài TT – TH Đak Đoa


Lượt xem: 58

Trả lời