Đăk Đoa thả 3.600 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Đăk Ơi, xã A Dơk

Cập nhật 06/8/2014, 14:08:10

Nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, vừa qua từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh Gia Lai, huyện ĐăkĐoa đã tiến hành thả 3.600 con cá giống tại hồ Đăk Ơi (xã A Dơk) gồm các loại: chép, trắm và rô phi, với tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng. 

 

Thả cá giống tái tạo đàn cá tại hồ Đăk Ơi.

 

Để số cá được thả sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại nguồn lợi thủy sản cho người dân, huyện ĐăkĐoa đã giao cho địa phương quản lý, đồng thời có kế hoạch chăm sóc và đánh bắt hợp lý nhằm gìn giữ, phục hồi để cho khai thác bền vững ./.

Phương An(Đài-ĐăkĐoa)


Lượt xem: 36

Trả lời