Đak Đoa: Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020.

Cập nhật 25/9/2020, 14:09:21

Nhằm đánh giá, chọn lọc các sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí sản phẩm OCOP, khuyến khích các chủ thể sản xuất tham gia chương trình OCOP tập trung, đổi mới, sáng tạo, nâng cấp hoàn thiện các sản phẩm đảm bảo các quy định theo bộ tiêu chí OCOP, UBND huyện Đak Đoa đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020.

Năm 2020 huyện Đak Đoa có 13 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện gồm: Túi thổ cẩm Glar, Cà phê SlarLand Coffee, cà phê bột Hưng Liên, cà phê sáng tạo Việt, cà phê Đak Yang, cà phê D&S Coffee, trà cà phê D&S, Tiêu đa sắc sấy hồng ngoại, ngũ cốc Hạnh Chipi, Măng le Anh Tuấn, Măng giòn Vân Long, gạo địa phương Krol và bò khô miếng Huy Vũ. Qua đánh giá 13 sản phẩm tham gia đánh giá OCOP cấp huyện đều đạt điểm từ 50 đến 100 điểm theo quy định của bộ tiêu chí đánh giá. Đây là cơ sở để huyện lực chọn các sản phẩm đạt chuẩn gửi hồ sơ và mẫu sản phẩm đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020./.

CTV Phương An (Huyện Đak Đoa)


Lượt xem: 42

Trả lời