Đak Đoa chọn được 4 sản phẩm cho Chương trình OCOP

Cập nhật 24/4/2019, 15:04:12

Thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” (Chương trình OCOP), từ năm 2018, huyện Đak Đoa đã tích cực triển khai , đến nay, đã lựa chọn được 4 sản phẩm  tiêu biểu.

4 sản phẩm tiêu biểu được huyện Đak Đoa lựa chọn cho Chương trình OCOP gồm: sản phẩm hồ tiêu Lệ Chí của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, xã Nam Yang, khoai lang Lệ Cần tại xã Tân Bình, măng ép tại xã Kon Gang và dệt thổ cẩm do Hợp tác xã Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar, xã Glar sản xuất. Đối với các sản phẩm này, thời gian tới, huyện Đak Đoa sẽ tiến hành tập huấn, xây dựng phương án kinh doanh, đồng thời tiến hành đánh giá sơ bộ các sản phẩm để có hướng hỗ trợ cho phù hợp; làm thủ tục hồ sơ công bố sản phẩm, kiểm định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Ngoài ra, huyện cũng dành hơn 2,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xây dựng NTM năm 2019 để thực hiện Chương trình OCOP đạt hiệu quả./.

Ngô Thanh,  R’Piên


Lượt xem: 23

Trả lời