Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai ký kết công tác phối hợp

Cập nhật 09/11/2022, 17:11:33

Chiều nay (ngày 9.11), Đài PT-TH Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Đồng chí Đặng Huy Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai và đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đồng chủ trì Lễ ký kết.

Theo chương trình ký kết, Đài PT-TH Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình, an toàn trụ sở cơ quan, mục tiêu trọng điểm và công trình quan trọng về an ninh Quốc gia do Đài PT-TH tỉnh quản lý. Bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do Đài chủ trì, tổ chức. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự; các mặt hoạt động và kết quả công tác của lực lượng Công an toàn tỉnh trong bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; vạch trần bản chất chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thông qua chương trình phát trên sóng của Đài PT-TH Gia Lai. Cùng với đó, 2 đơn vị sẽ tiếp tục duy trì phối hợp tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình về Lực lượng Công an tỉnh phát sóng trên các kênh của Đài PT-TH Gia Lai. Đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp trong công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai Đặng Huy Cường khẳng định: Việc 2 đơn vị tổ chức Lễ ký kết có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình;  đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên 2 làn sóng và các nền tảng số của Đài PT-TH tỉnh. Đặc biệt hơn, Lễ ký kết còn diễn ra đúng vào thời điểm Đài PT-TH Gia Lai đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 46 năm ngày phát sóng đầu tiên (10.11.1976-10.11.2022). Trên cơ sở nội dung ký kết, thời gian tới, Đài sẽ hỗ trợ mọi điều kiện tốt nhất để phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình do Công an tỉnh sản xuất; đồng thời sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tập huấn nâng cao nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 50

Trả lời