ĐẠI HỘI UBMTTQVN HUYỆN ĐAK ĐOA KHÓA XI NHIỆM KỲ 2014 – 20109

Cập nhật 26/4/2014, 16:04:25

Huyện Đak Đoa vừa tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tới dự có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND các ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và 167 đại biểu chính thức tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ VN huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, tích cực trong tổ chức thực hiện chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ. Nổi bật trong các hoạt động đó là việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng. Đến cuối năm 2013, toàn huyện có 78 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 15.014 gia đình văn hóa. Công tác vận động Quỹ hỗ trợ người nghèo, hội viên khó khăn được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong 5 năm huyện Đak Đoa đã vận động đóng góp được gần 4 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng nghèo xây dựng 189 nhà ở, đầu tư sản xuất phát triển kinh tế. Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững đã làm thay đổi tư duy, trình độ sản xuất, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 31,49% năm 2009, đến cuối năm 2013 giảm còn  19,98%.

Với tinh thần đoàn kết, sáng suốt, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã hiệp thương cử ra 62 thành viên tham gia Ủy viên UBMTTQVN huyện Đak Đoa huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và 16 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Tại phiên họp thứ nhất UBMTTQ huyện Đak Đoa đã hiệp thương bầu ra TT UBMTTQ huyện gồm 5 thành viên; Ông Lê Chí Tôn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đak Đoa nhiệm kỳ mới. Tại đại hội lần này, UBMTTQ huyện cũng đã khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Hà Xuyên – Đak Đoa


Lượt xem: 43

Trả lời