Đại Hội Mặt trận huyện Mang Yang khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Cập nhật 27/4/2014, 08:04:12

UBMTTQ huyện MangYang vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014-2019) với sự tham dự của 126 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện MangYang từ huyện đến cơ sở đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; củng cố về tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở và khu dân cư. Điểm nổi bật là vận động nhân dân đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, toàn huyện có 74 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa cấp huyện; 10.078 gia đình văn hóa (tăng 37 khu dân cư và 3.557 gia đình văn hóa so với năm 2008). Đặc biệt, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động được hơn 475 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh và của Trung ương với số tiền gần 2 tỷ đồng, UBMTTQ huyện đã xây dựng 103 căn nhà cho người nghèo; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm 2013 còn 23,95%.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã hiệp thương cử 53 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia UBMTT huyện khoá IV (nhiệm kỳ 2014-2019), và bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ./.

Đức Phương(MangYang)


Lượt xem: 34

Trả lời