Đại hội Hội khuyến học huyện IaGrai, Nhiệm kỳ 2014 -2019.

Cập nhật 26/5/2014, 13:05:43

Hội khuyến học huyện IaGrai vừa tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2014-2019) với sự tham dự của 74 đại biểu đại diện cho Hội khuyến học các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

 

 

Hội khuyến học huyện IaGrai tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội khuyến học huyện nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động khuyến học từ cấp huyện đến cấp cơ sở của huyện IaGrai đã có bước phát triển rõ nét, cơ cấu tổ chức Hội được kiện toàn. Toàn huyện đã thành lập 194 chi hội khuyến học với 9.858 hội viên. Hội khuyến học huyện đã vận động đóng góp xây dựng quỹ Khuyến học với số tiền gần 200 triệu đồng, và từ nguồn quỹ này đã tặng 295 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trao thưởng cho học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh hàng năm. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã đề ra 1 số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới và bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành Hội khuyến học huyện nhiệm kỳ 2014-2019 ./. 

Minh Thoan – Phương Lộc(IaGrai)


Lượt xem: 87

Trả lời