Đại hội điểm MTTQVN thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang

Cập nhật 12/1/2019, 11:01:33

Ủy ban MTTQVN thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang vừa tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQVN huyện Mang Yang chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã.

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN thị trấn Kon Dơng (nhiệm kỳ 2019-2024). Trong đó chú trọng về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Đại hội đã hiệp thương bầu 37 Ủy viên Ban Chấp hành MTTQVN thị trấn Kon Dơng khóa V (nhiệm kỳ 2019 – 2024) và 13 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Bà Đỗ Thị Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang khóa V./.

CTV Thanh Xuyên – Minh Hoàn (Huyện Mang Yang)


Lượt xem: 15

Trả lời