Đại hội điểm Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng, huyện Ia Pa

Cập nhật 15/11/2019, 11:11:55

Ngày 14/11, Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng, huyện Ia Pa đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Đại hội điểm của 4 xã gồm Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân và Ia Mrơn để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội các chi bộ còn lại.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Đoàn Kết, xã Chư Răng, huyện Ia Pa đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân địa phương, nhất là thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến nay thôn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Năm 2018, chi bộ được Đảng ủy khen tặng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng nghị quyết đại hội chi bộ trong nhiệm kỳ mới, bầu 3 đồng chí vào chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Ngay sau đại hội Tổ công tác Huyện ủy Ia Pa  đã tổ chức rút kinh cho các xã để chi bộ các thôn làng tổ chức thành công công tác đại hội, đảm bảo đúng kế hoạch và đúng quy định trong thời gian tới.

CTV Như Loan – Siu Tơ Ni (Huyện Ia Pa)


Lượt xem: 90

Trả lời