Liên đoàn Lao động tỉnh góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật 17/11/2020, 08:11:11

Thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh góp ý đối với Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước, niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và kỳ vọng lớn lao đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại Hội nghị Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa tổ chức, đại diện hơn 54.400 đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh, các đại biểu dự hội nghị đã góp ý 27 nội dung về nhiều vấn đề quan trọng như: Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các khâu đột phá để phát triển đất nước;đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, cải cách chính sách tiền lương, nhà ở và các chính sách đãi ngộ, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện nay…

Ông Trần Văn Hiếu – Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết: “Với vai trò là đoàn viên, người lao động trong tổ chức Công đoàn, chúng tôi tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến của mình, trong đó chú trọng đến các nội dung liên quan đến quyền lợi và lợi ích của người lao động, cũng như đánh giá tác động tình hình kinh tế trong nước đối với tổ chức công đoàn, để từ đó có được những định hướng sát với tình hình thực tế”.

Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm và tập hợp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Công đoàn và đoàn viên, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh trong việc nghiên cứu, đề xuất, góp ý đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh  đã yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức giới thiệu sâu rộng nội dung các Dự thảo văn kiện bằng nhiều hình thức khác nhau;từ đó đã tổng hợp gửi cấp trên nhiều ý kiến sâu sắc góp ý đối với Đảng. Những năm qua, với sự chăm lo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn, doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chương trình bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động, từ đó có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Nam-Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian gần đây, hoạt động của Công đoàn và doanh nghiệp đang song cùng,cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Các Luật liên quan đến người lao động được doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc.Điều này đã được thông qua thỏa ước lao động tập thể, thông qua đối thoại. Nhờ vậy,Công đoàn và doanh nghiệp đã hiểu nhau và sự tiếp cận ngày càng gắn bó hơn. Vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp đã được cách doanh nghiệp quan tâm”.

Bà Lê Thị Khánh Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Cơ : “Trong thời gian tới, đối với Công đoàn, cần tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức. Qua đó có được những giải pháp, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương.  Cần tạo mọi điều kiện để cho công nhân viên chức, người lao động tham gia góp ý vào các dự thảo, các luật, để họ có tiếng nói, để các cơ quan, chính quyền thực hiện tốt hơn trong thời gian tới”.

Với niềm tin sắc son đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, các cấp Công đoàn và đoàn viên công đoàn, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ra sức thi đua cùng với các cấp, các ngành để lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trương Trang, R’Piên, Huy Toàn


Lượt xem: 17

Trả lời