Điều tra dư luận xã hội về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cập nhật 03/6/2020, 14:06:50

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai ban hành kế hoạch số 241 ngày 25/5/2020 về điều tra dư luận xã hội về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trên cơ sở đó, tổng hợp ý kiến, phân tích số liệu, đề xuất các giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền  và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Cuộc điều tra được tiến hành trên mạng xã hội (Zalo) đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, phản ánh khách quan, trung thực, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm góp phần đưa ra các giải pháp hiệu quả trong công tác định hướng tuyên tuyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).  Đối tượng điều tra là cán bộ, đảng viên và nhân dân đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh. Thời gian trả lời phiếu trên mạng xã hội bắt đầu từ 8h ngày 4/6/2020 và kết thúc vào lúc 8h ngày 11/6/2020, hoặc khi đạt số lượng 10.000 người trả lời phiếu (tùy điều kiện nào đến trước) ./.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 19

Trả lời