Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 30.9.2020

Cập nhật 26/9/2020, 08:09:58

Vào chiều ngày 27.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Hội trường 2/9, TP.Pleiku. Đây là sự kiện trọng đại và đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, vào 14h chiều 27/9, Đại hội sẽ diễn ra phiên trù bị. Trước khi vào phiên trù bị các đại biểu tham dự Đại hội sẽ dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Đại Đoàn kết và Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Vào sáng ngày 28, Đại hội sẽ chính thức khai mạc và diễn ra đến ngày 30/9. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được hoàn tất. Dự kiến có hơn 400 đại biểu tham dự Đại hội, trong đó 350 đại biểu chính thức, còn lại là đại biểu mời. Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”. Phương châm chỉ đạo của Đại hội là: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Trên tinh thần đó, Đại hội sẽ tập trung đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu trọng yếu trong giai đoạn 2020 – 2025. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 97

Trả lời