Các tầng lớp Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Cập nhật 01/12/2020, 07:12:31

Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích hướng đến sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ta là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lợi dụng một số vấn đề nhằm giảm uy tín của Đảng và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Song cùng với Nhân dân cả nước, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo 4 văn kiện được trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy các cấp, nhất là ở cấp cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức cảnh giác trước những luồng thông tin “xấu”, “độc” của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội nhằm hạ uy tín, làm giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Ông Chu Sỹ Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mlah, huyện Krông Pa cho biết: “Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trước mắt là cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; thứ hai là chỉ đạo cho UBND, UBMT và các đoàn thể của xã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức, như: thông qua họp thôn, buôn, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và mạng xã hội để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; vận động người dân không được nghe, không được cổ suý cho những thông tin xấu, độc.

Bà Phạm Thị Soa, Bí thư Đảng ủy xã Ia Ake, huyện Phú Thiện nói: “Trước tình hình và những nguồn thông tin dư luận xã hội trên địa bàn thì với tư cách là người đứng đầu thì đã triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và rất tin tưởng và kỳ vọng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các đồng chí được đứng vào BCH Trung ương Đảng có tâm, có tầm để lãnh đạo đưa đất nước ngày càng đi lên”.

Có thể thấy, trong thời gian qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đưa đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số như ở Gia Lai. Chính vì thế mà các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, cũng kỳ vọng vào Đại  hội XIII sẽ có thêm những chủ trương, quyết sách để lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển và chăm lo nâng cao đời sống cho người dân.

Ông Phan Đình Nghi, Bí thư Chi bộ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa bày tỏ: Nhân dân cũng luôn phản đối với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là không đúng, bôi nhọ sự thật; những hướng đi, thành tựu đạt được là rất chính xác vì đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.  Cho nên sự lãnh đạo của Đảng là rất đúng đắn; còn những luận điệu xuyên tạc là người dân không tin.

Ông Nguyễn Thái Hoàng, Chủ tịch Hội CCB xã Phú An, huyện Đak Pơ cũng cho biết: “Nhân dân tin tưởng rằng qua Đại hội lần này cùng với những chủ trương, quyết sách đúng đắn sẽ xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Qua Đại hội XIII này sẽ lựa chọn được những đồng chí đủ đức, đủ tài để chăm lo nâng cao đời sống cho Nhân dân”./.

Nhóm PVTS


Lượt xem: 45

Trả lời