Đại hội Đảng bộ Đài PT-TH Gia Lai lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025)

Cập nhật 30/5/2020, 16:05:45

Sáng nay, ngày 30/5, Đảng bộ Đài PT-TH Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm lãnh, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng cũng như không ngừng nâng cao chất lượng 2 làn sóng phục vụ khán thính giả trong, ngoài tỉnh. Đồng chí Phạm Nhơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Đài PT-TH Gia Lai có 41 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc, trong đó có 3 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Đài đã lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao. Đội ngũ những người làm PT-TH không ngừng được rèn luyện, thử thách, nhiều phóng viên thể hiện bản lĩnh công tác vững vàng trong quá trình tác nghiệp, phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc được xã hội quan tâm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, tập thể Đảng ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan đã kịp thời động viên cán bộ viên chức – người lao động thực hiện hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Đảng bộ, cơ quan đề ra; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp ủy luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, trung tâm đoàn kết. Chất lượng kết nạp đảng viên được nâng cao, đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị và trình độ chuyên môn, học vấn. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ ngày càng nâng cao, trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên nơi làm việc, nơi cư trú và đi nước ngoài được thực hiện chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả. Các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Nhà báo triển khai có hiệu quả các chương trình công tác đề ra, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong toàn đơn vị.

Từ kết quả đạt được cũng như tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế, tại Đại hội lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó nổi bật đó là hàng năm phấn đấu 95% đảng viên và 90% quần chúng trở lên trực tiếp tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của cấp trên; có trên 90% cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  kết nạp đảng viên hàng năm đạt 4,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu nhiệm kỳ; từ 90% đảng viên trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ;100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy tinh thần tập trung dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng Đảng bộ Đài PT-TH Gia Lai ngày một phát triển; đồng thời bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Huy Cường – Phó Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai được Đại hội tín nhiệm, bầu trúng cử Bí thư Đảng ủy Đài PT-TH Gia Lai; đồng chí Võ Đình Huyên trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy Đài PT-TH Gia Lai (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội cũng tiến hành bầu Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Đài PT-TH Gia Lai (nhiệm kỳ 2020-2025) và bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)./.

Đoàn Bình, Minh Trí

 


Lượt xem: 57

Trả lời