Phỏng vấn đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Cập nhật 01/2/2021, 18:02:47

Với tinh thần và trách nhiệm cao đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đối với văn kiện, nhân sự, góp phần vào sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Đại hội tín nhiệm cao bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Không chỉ bản thân đồng chí Hồ Văn Niên mà đó còn là niềm vinh dự của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bên lề Đại hội, nhóm phóng viên Hà Đức-Rơ Mah Piên Đài PT-TH Gia Lai đã phỏng vấn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, mời quý độc giả cùng theo dõi!

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

PV: Trước hết xin chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vừa được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Xin đồng chí cho biết cảm xúc của mình?

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: “Tôi rất vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành khóa XIII. Đây là niềm vinh dự của cá nhân tôi cũng như Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tôi hứa sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để đáp lại tình cảm, trách nhiệm của đại biểu Đại hội đã bầu tôi vào Ban Chấp hành Trung ương.”

PV: Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tích cực đóng góp ý kiến để góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như thế nào?

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai:Cũng như nhiều Đoàn đại biểu khác, các đồng chí đảng viên của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai tham gia Đại hội đã đóng góp tích cực vào các văn kiện đã trình tại Đại hội. Trên cơ sở giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XX giới thiệu 226 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đại hôi đã sáng suốt lực chọn 200 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XIII. Đây là những đồng chí thật sự tiêu biểu về năng lực, trình độ, trí tuệ để trong nhiệm kỳ mới hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tôi tin chắc rằng với những kết quả đạt được của nhiệm kỳ XII và sự thành công của Đại hội XIII đã bầu vào Ban Chấp hành với các đồng chí hết sức tâm huyết, trí tuệ, tập thể Ban Chấp hành khóa XIII sẽ đoàn kết, thống nhất cao, cùng Bộ Chính trị, Ban bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển và sẽ tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.”

 PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiếp thu, quán triệt tinh thần, thông điệp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó phổ biến, triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh để góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống như thế nào?

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: “Về đại phương mang theo tinh thần Nghị quyết Đại hội, tỉnh sẽ triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của địa phương, tỉnh sẽ xây dựng các chương trình hành động sẽ làm thế nào tổ chức triển khai thực hiện Đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống và cùng với nhân dân cả nước đưa đất nước ta phát triển theo đúng định hướng mà Nghị quyết đã xác định.”

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 30

Trả lời