Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật 31/1/2021, 17:01:07

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong khởi động, thúc đẩy hành trình thực hiện khát vọng đạt được mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ ý nghĩa quan trọng đó, xác định công tác nhân sự Đại hội XIII có tầm quan trọng đặc biệt, nên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, các đồng chí là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa được bầu là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu nhất có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, được các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng tin tưởng, lựa chọn với một tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước đất nước và Nhân dân. Điều đó đã đáp ứng được niềm tin, sự kỳ vọng của các cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để lãnh đạo Đảng, đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Hữu Khuê – Tổ 5, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku: “Đại hội sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành với những cán bộ đủ sức, đủ tài, dám nói,dám làm để hoàn thành Nghị quyết, các nội dung văn kiện đã đề ra trong định hướng đến năm 2030, 2045. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội này sẽ thành công tốt đẹp.”

 Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa:Tin tưởng rằng với những đại biểu  được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần này sẽ đem hết khả năng, trí tuệ của mình để đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Năm 2020 nông nghiệp Việt Nam đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Hiện nay rất nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã có mặt trên thế giới, kể cả thị trường châu Âu. Vì vậy mong muốn dưới sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới sẽ có những chính sách để đưa nông nghiệp ngày càng phát triển tốt hơn và tiếp tục mở rộng, khẳng định uy tín trên thị trường thế giới.

Ông Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch Hội CCB thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah:Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bản thân tôi cũng kỳ vọng rằng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được 35 năm chúng ta đổi mới và đạt được những thành tựu đổi mới hơn nữa. Trong nhiệm kỳ tới phải phải được tiếp tục triển khai việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó vai trò của người đứng đầu phải được thể hiện tuyệt đối, nêu cao vai trò của cán bộ đảng viên gương mẫu và đặc biệt đó là chống tham nhũng. Đại hội Đảng lần này có một Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân và có tầm mới để hội nhập sâu rộng.”

Ông Nguyễn Tuấn – Tổng thư ký kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai:Tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới đủ tâm, đủ tài để tạo sự chuyển biến, đổi mới để tạo ra sự đột phá đối với nền kinh tế cũng như an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục toàn diện của đất nước.”

 Bà Nguyễn Thị Minh – Thôn 2, xã Trà Đa, thành phố Pleiku: “Thông qua Đại hội XIII của Đảng lần này, bầu những cán bộ có đức, có tài để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển hơn,  sẽ quan tâm đến người dân nhiều hơn. Đối với phụ nữ có những chính sách phát triển để cho hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng cho trẻ em. Tôi tin chắc rằng Đại hội XIII sẽ làm được những điều đó”

  Ông Rơ Châm Tâm – Xã Ia Dreng, huyện Chư Pah: “Đối với góc độ địa phương rất mừng và tự hào trong nhiệm kỳ XII của Đảng đã đạt được những dấu mốc quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng. Đối với nhiệm kỳ XIII, chúng tôi kỳ vọng Đảng – Nhà nước quan tâm hơn nữa những vùng đặc biệt khó khăn, nhất là vùng dân tộc thiểu số để làm sao phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giúp cho người dân ngày một có cuộc sống ngày được nâng cao.”

 Ông Trần Đại Nghĩa – Tổ dân phố 5, thị trấn Kbang, huyện Kbang: “Về công tác nhân sự kỳ này làm rất chặt chẽ, hợp với lòng dân. Chúng tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ lãnh đạo đất nước không ngừng phát triển tiến lên ngang tầm với các nước trong khu vực.  Qua theo dõi 1.587 đại biểu, trong đó có 1.057 là trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Chúng tôi thấy chọn những người có năng lực, trình độ như vậy, kỳ vọng Đại hội XIII đưa đất nước phát triển tốt đẹp hơn.”

 Nhóm PV


Lượt xem: 8

Trả lời