Các tầng lớp Nhân dân tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật 23/1/2021, 12:01:58

Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra. Trước sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Hội nghị lần thứ 15 vừa diễn ra là Hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII. Tại Hội nghị này, cùng với việc hoàn thiện thêm bước cuối cùng đối với một số vấn đề liên quan, với số phiếu tập trung và thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua công tác nhân sự đối với Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII. Trong đó, có một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương chính thức; một số đồng chí Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bộ Chính trị khóa XII tái cử khóa XIII.

Qua theo dõi, các tầng lớp Nhân dân đều đồng tình và thống nhất cao đối với quyết định này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và để phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ông Ngô Thành, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Theo tôi thì Trung ương lấy mục đích chính là để phục vụ Nhân dân. Và những thành viên được lựa chọn đó phải hoàn thành tốt được nhiệm vụ của Đảng và Nhân dân giao phó cho nên Trung ương lựa chọn rất kỹ, nhất là những nhân sự “đặc biệt”. “Đặc biệt” là do yêu cầu để đảm bảo được nhiệm vụ đã đề ra và sự lựa chọn đó chắc chắn sẽ đáp ứng được ý muốn của Đảng và Nhân dân”.

Đại hội XIII của Đảng là Đại hội có nhiều đổi mới và hứa hẹn sẽ tạo được những bước đột phá trong hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong những năm tiếp theo để khẳng định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường thế giới. Cùng với Nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và đặt trọn niềm tin với Đảng. Đồng thời qua đây cũng đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Ông Nguyễn Quốc Thành, Phường Tây Sơn, thị xã An Khê cũng cho biết: “Đất nước mình tiến lên rất nhanh nên có uy tín với thế giới. Đó là một điều mà ngoài Đảng Cộng sản, ngoài Bác Hồ ra không ai làm được. Người dân ai cũng tin tưởng và vui mừng hướng về Đại hội 5 năm mới có1 lần. Kỳ Đại hội Đảng này thì tôi cũng mong muốn đất nước yên bình và thịnh vượng”.

Bà Ksor H’lâm, Làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông nói: “Đại hội XIII lần này thì người dân ở đây mong muốn Đảng lựa chọn được những người có tâm huyết với Đảng, với Nhân dân. Chúng tôi ở đây là vùng biên giới nên cần quan tâm giải quyết đất đai, đất sản xuất, đất ở; đưa khoa học kỹ thuật đến với người dân để giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế”.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, huyện Chư Prông bày tỏ: “Đối với Nhân dân biên giới Ia Mơr rất là tin tưởng vào sự lựa chọn sáng suốt của Trung ương về con người để mà phát triển tốt cho đất nước. Thứ hai nữa là bà con Nhân dân Ia Mơr mong muốn Đảng quan tâm hơn nữa đến vùng biên giới; đặc biệt là vấn đề phát triển kinh tế, ổn định đời sống ở khu vực biên giới; và trong đó có mong muốn làm sao sớm hoàn thành hồ thủy lợi Ia Mơr đưa vào hoạt động để làm sao cho bà con có những cánh đồng mẫu lớn để phát triển kinh tế, ổn định dân cư biên giới và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn xã Ia Mơr”.

Cùng với những tâm tư, kỳ vọng, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực để hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra vào ngày 25/1 tới./.

Đức Hải, Phi Long


Lượt xem: 30

Trả lời