Đại hội Đại biểu đoàn huyện Kbang lần thứ IX thành công tốt đẹp

Cập nhật 31/7/2022, 08:07:51

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kbang vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Kbang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022), Đoàn Thanh niên huyện Kbang đã thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã thực hiện được 130 công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 15 ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia; phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho trên 7000 lượt đoàn viên thanh niên; kết nạp mới 3636 đoàn viên, tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên đạt 72,5%; đã giới thiệu 913 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 493 đoàn viên ưu tú được Đảng kết nạp…

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên huyện Kbang khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 20 đồng chí, và bầu 9 đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Tại Đại hội đã có 18 tập thể và 17 cá nhân được UBND huyện khen thưởng “Vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2017 – 2022”; 4 tập thể và 8 cá nhân được Huyện đoàn Kbang tặng giấy khen.

CTV Hà Duyệt – Hồng Hạnh


Lượt xem: 13

Trả lời