Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 29/5/2020, 17:05:10

Sáng 29/5, Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 139 đảng viên ưu tú đại diện cho 215 đảng viên của 21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kết quả tăng trưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh với điện thương phẩm tăng bình quân 8,56%/năm; doanh thu tiền điện tăng bình quân 10,94%; thu nhập bình quân tăng 12,34%/năm và nộp ngân sách hàng năm tăng 16,6%. Phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN; Công ty không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; góp phần vào sự phát triển của ngành điện và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và ít nhất 50% tổng số chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm được Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao; ổn định và từng bước nâng cao năng lực kinh doanh bền vững…

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Văn Đình Hậu – Bí thư Đảng bộ khóa VI, Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn


Lượt xem: 52

Trả lời