Đại hội công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Gia Lai

Cập nhật 14/3/2023, 09:03:50

Chiều ngày 13/3, Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện kế hoạch Ngày cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công đoàn Viên chức tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, mỗi năm có ít nhất 500 lượt cán bộ chuyên trách tại cơ quan Tỉnh đoàn đã tham gia làm việc và hoạt động tại cơ sở. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã giới thiệu 13 đoàn viên ưu tú với Đảng và đã có 7 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng. Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ mới 2023-2028; trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, chuyên môn giỏi cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động; đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp./.

CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn Gia Lai)

 


Lượt xem: 5

Trả lời