Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri huyện Ia Pa

Cập nhật 10/8/2018, 17:08:17

Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Ia Pa sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI.

Tiếp xúc với các đại biểu HĐND 3 cấp, những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ia Pa tập trung vào các nhóm vấn đề như: Xóa đói giảm nghèo; giải quyết các chế độ chính sách; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đảm bảo đường điện tại khu dân cư; chương trình xây dựng nông thôn mới… Những vấn đề thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương và cơ quan chuyên môn giải trình thấu đáo. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp và sẽ trả lời cho cử tri trong thời gian tới./.

 Mai Linh – Siu Tơ Ni


Lượt xem: 15

Trả lời