Cụm Thi đua số 1, Công an tỉnh tuyên dương 60 người có uy tín tiêu biểu

Cập nhật 24/1/2022, 08:01:32

Cụm thi đua số 1 – Công an tỉnh Gia Lai gồm 5 huyện: Kbang, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê  vừa tổ chức Lễ tuyên dương 60 người có uy tín tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 – 2021.

Thời gian qua, Công an 5 huyện, thị xã đã tranh thủ, vận động 310 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự. Người có uy tín các huyện đã gương mẫu, tích cực vận động đồng bào các dân tộc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh; thường xuyên vận động đồng bào các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin lời kẻ xấu kích động gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tham gia cảm hóa, giáo dục đối tượng FULRO, người lầm lỗi tại cộng đồng; tham gia đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của kẻ địch và giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân….

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng 27 người có uy tín tiêu biểu trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021 của 5 địa phương; tặng 60 suất quà cho 60 người có uy tín./.

CTV Hồng Hạnh – Hữu Nở (Huyện Kbang)


Lượt xem: 11

Trả lời