Cử tri phấn khởi khi HĐND tỉnh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Cập nhật 09/12/2022, 18:12:56

Như vậy là Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã kết thúc. Một điều đáng mừng là tất cả 35 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp này đều đã được thông qua với sự nhất trí cao của các Đại biểu tham dự Kỳ họp. Nhiều Nghị quyết trong số đó đã đáp ứng lòng mong mỏi, sự kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là những đối tượng trực tiếp được thụ hưởng.

 

Trong số 35 Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp cuối năm này, có Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 – 2025. Đây được xem là Nghị quyết khá quan trọng khi đã thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai trong thời gian đến.

Chị Đinh Thị Huy Du, Làng Hven, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ bày tỏ:  “Gia đình chúng tôi khá khó khăn, không đủ tiền để mua Bảo hiểm y tế, nên được biết lần này có Nghị quyết hỗ trợ mua BHYT cho những gia đình như chúng tôi nên chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi sẽ cố gắng dành giụm để thêm tiền mua BHYT nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình”.

Cùng với Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 – 2025, một Nghị quyết khác cũng đã mang lại tâm trạng phấn khởi vui mừng cho đội ngũ gần 2.600 cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đó là Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, các cộng tác viên dân số tại huyện Krông Pa và một số địa phương khác đã không giấu được sự vui mừng, phấn khởi của mình.

Chị R’ Com H’Nghiêm, CTV Dân số thôn Ktô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa nói: “Tôi rất phấn khởi khi tại Kỳ họp này HĐND đã thông qua Nghị quyết cho chúng tôi được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình”.

Chị Đinh Thị Sòn, CTV Dân số làng Hven, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cũng nói: “Tôi là một CTV dân số tại làng Hven cũng đã được một thời gian. Hôm nay rất vui mừng khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bồi dưỡng hàng tháng cho chúng tôi. Số tiền đó sẽ giúp chúng tôi nỗ lực hơn trong hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Không chỉ là những Nghị quyết liên quan đến công tác an sinh xã hội, đời sống của cán bộ làm công tác dân số, những Nghị quyết liên quan đến các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh cũng đã được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín này. Trong đó, Nghị quyết ban hành quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các Chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhận được sự đồng tình cao của các tầng lợp Nhân dân và hệ thống chính trị các cấp. Bởi đây là cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa sự phối hợp giữa Nhà nước, tổ chức và cá nhân nhằm đạt được mục tiêu đề ra của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Ông Khương Đình Huy, Chủ tịch UBND xã Chư Krey, Kông Chro cho biết: “Nghị quyết này đã tạo thuận lợi cũng như động lực để các địa phương như xã chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng để người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội tốt hơn, tạo công ăn việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lực lao động cho các địa phương ở vùng sâu, vùng xa như chúng tôi”.

Bên cạnh tâm trạng vui mừng, phấn khởi khi HĐND tỉnh nhất trí thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp này, các cử tri cũng kỳ vọng, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua sẽ được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, góp phần chung vào sự phát triển của địa phương trên nhiều lĩnh vực./.

Nhóm PV, CTV


Lượt xem: 88

Trả lời