Công văn số 1644 của UBND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 27/10/2021, 12:10:27

Về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão


Lượt xem: 8

Trả lời