Công văn số 1557 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 27/7/2020

Cập nhật 28/7/2020, 17:07:00

Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 27/7/2020.


Lượt xem: 74

Trả lời