Công văn Hỏa tốc số 83 của UBND tỉnh Gia Lai – Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tịa cuộc họp Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 27/7/2020, 17:07:49

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.


Lượt xem: 117

Trả lời