Công văn hỏa tốc 857 của Tỉnh ủy Gia Lai

Cập nhật 27/9/2022, 20:09:05

Tiếp tục tập trung chỉ đạo phòng chống bão số 4 trên địa bàn tỉnh


Lượt xem: 3

Trả lời