Công văn hỏa tốc 1580 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật 31/7/2020, 17:07:49

Công văn hỏa tốc 1580 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Lượt xem: 895

Trả lời