Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak giảm lưu lượng xả qua tràn

Cập nhật 28/9/2022, 16:09:40

Do lượng nước về các hồ chứa thấp hơn nhiều do với sự báo ban đầu, từ 7h sáng ngày hôm nay (28/9), Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã giảm lưu lượng xả qua tràn ở các hồ chứa.

 Cụ thể: tại hồ chứa Ka Nak, từ 7h sáng đã ngừng hẳn việc xả nước qua tràn. Tiếp đó đến 11h trưa tại hồ chứa An Khê cũng giảm lưu lượng xả qua tràn từ 250 m3/s xuống còn 25 m3/s. Việc giảm lưu lượng xả qua tràn tại các hồ chứa sẽ giúp ổn định mực nước trên lưu vực sông Ba ở vùng hạ du và giảm nguy cơ xảy ra lũ lụt./.

 Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 8

Trả lời