Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc công nhân kỹ thuật năm 2019

Cập nhật 26/7/2019, 08:07:09

Trong 02 ngày (25 và 26/7/2019), Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức thi giữ bậc và thi nâng bậc đối với công nhân kỹ thuật năm 2019, phần thi thực hành.

Tham gia kỳ thi có 140 công nhân kỹ thuật thuộc các chuyên môn: Kiểm tra giám sát mua bán điện; ghi chỉ số công tơ; mắc dây đặt đèn; quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp…, của các Điện lực địa phương và phòng nghiệp vụ Công ty Điện lực Gia Lai. Trong đó 51 công nhân thuộc diện thi giữ bậc và 89 công nhân thuộc diện thi nâng bậc. Đối với một số chuyên môn, các công nhân bắt buộc phải trải qua phần kiểm tra leo cột, nếu đạt sẽ tiếp tục thi thực hành nghề để đánh giá chất lượng nghề. Tham gia phần thi thực hành, mỗi công nhân sau khi nhận đề thi sẽ tiến hành khảo sát hiện trường và lập biên bản khảo sát hiện trường trong thời gian từ 20-30 phút; sau đó sẽ bắt đầu thời gian thực hiện công việc gồm chuẩn bị vật tư, làm biện pháp an toàn và tiến hành công việc trong khoảng từ 50-70 phút tùy theo đề thi. Kết thúc đợt thi, căn cứ vào số điểm đạt được để nâng bậc và giữ bậc cho công nhân.

Kỳ thi nâng bậc, giữ bậc đối với công nhân kỹ thuật ngành Điện lực Gia Lai năm 2019 là cơ hội để các công nhân kỹ thuật nâng cao tay nghề và làm cơ sở để được nâng bậc, giữ bậc; đồng thời qua đó để Công ty có những đánh giá về chất lượng tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật; đảm bảo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Mỹ Tiến, Minh Trung


Lượt xem: 86

Trả lời