Công ty 75- Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt

Cập nhật 04/3/2014, 08:03:46

Công ty 75 thuộc Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

 

Công ty 75 tổng kết công tác Dân vận.

 

Hội nghị đánh giá, trong năm 2013, Công ty 75 triển khai công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Công ty phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần giúp nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tham gia kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Công ty cũng đã triển khai nhiều mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi, góp phần xây dựng nông thôn mới. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, Công ty 75 còn tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí Công ty chi cho triển khai công tác dân vận trong năm 2013 là gần 15,5 tỷ đồng. Thông qua việc triển khai hiệu quả công tác dân vận còn góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong năm 2014, Công ty 75 tiếp tục quán triệt và triển khai tốt các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với tiếp tục giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào tại chỗ để góp phần xây dựng vùng biên giới Đức Cơ- nơi đơn vị đứng chân phát triển về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng./. 

Hà Đức-Xuân Trường(Công ty 75)


Lượt xem: 56

Trả lời